Tất cả những điều bạn muốn biết về việc sử dụng cookie trên deheus.com.vn

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được trang web bạn đang truy cập đặt trên thiết bị của bạn. Lần tiếp theo khi bạn truy cập vào trang web đó, cookie đảm bảo rằng thiết bị của bạn được nhận dạng. Bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ có thể so sánh như thẻ pixel / điểm đánh dấu và tập lệnh (‘cookie’), trang web này có thể lưu trữ thông tin về lượt truy cập và khách truy cập. Một số cookie trên trang web của chúng tôi là do chúng tôi đặt, trong khi các cookie khác là do các bên thứ ba đặt. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài trang web của chúng tôi.

Cookie có thể được sử dụng để khiến cho việc truy cập vào một trang web mang tính cá nhân hơn, chẳng hạn như: hiển thị các cài đặt điều hướng có liên quan; ghi nhớ sở thích của khách truy cập; cải thiện trải nghiệm tổng thể của người dùng.

Về việc sử dụng cookie của De Heus

Bằng cách nhấp vào 'Đồng ý' trong thông báo cookie, bạn cấp quyền cho việc đặt và đọc cookie trên de-heus.nl và các miền đi kèm, chẳng hạn như kijkopgras.nl và deheuspremium.nl. De Heus sử dụng thông tin đã thu thập được qua cookie cho các mục đích như đã nêu trong Chính sách Bảo mật của De Heus.

Deheus.com sử dụng ba loại cookie Cookie chức năng

Những cookie này cho phép người dùng xem deheus.com.vn, sử dụng các chức năng trên trang web và có quyền truy cập vào các phần được bảo mật của trang web. Thông tin được thu thập qua các cookie này không được sử dụng cho các mục đích tiếp thị. Nếu việc sử dụng các cookie này không được cho phép, nó sẽ dẫn đến những hậu quả sau:

  • Không thể sử dụng các phần khác nhau của Deheus.com.vn;
  • De Heus có thể ít hỗ trợ người dùng hơn;
  • De Heus không thể ghi nhớ những ưu tiên của bạn về việc không sử dụng hoặc hiển thị một chức năng cụ thể.

Cookie phân tích

Những cookie này giúp De Heus cải thiện các website của mình. Cookie thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng de-heus.nl, bao gồm thông tin về các trang được truy cập thường xuyên nhất và số lượng thông báo lỗi được hiển thị.

Chúng tôi thực hiện tất cả những điều này hoàn toàn ẩn danh và không có mục đích tiếp thị. WebAnalytics-cookies là một ví dụ về loại cookie này.

Cookie tiếp thị - và các cookie khác

Cookie tiếp thị trên deheus.com.vn thường được đặt bởi các mạng lưới quảng cáo. Các mạng lưới này là những công ty đóng vai trò trung gian giữa De Heus và các nhà quảng cáo. Những cookie này được sử dụng để:

Hiển thị thông tin phù hợp, được cá nhân hóa thay vì thông tin chung chung qua tất cả các loại phương tiện (bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội và banner), trên cơ sở hành vi truy cập và nhấp chuột của bạn trên de-heus.nl;

Giới hạn số lần mỗi quảng cáo được hiển thị; đo lường hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo; tạo liên kết với mạng xã hội để bạn có thể được nhận dạng nếu muốn sử dụng mạng xã hội thông qua de-heus.nl. 

Điều chỉnh cài đặt cookie và xóa cookie

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để xóa cookie của chúng tôi hoặc cookie do bên thứ ba đặt. Bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để ngăn các trang web đặt cookie hoặc bên thứ ba đặt cookie.

Nếu bạn không muốn De Heus đặt các cookie cụ thể, có thể một số chức năng sẽ không khả dụng hoặc các phần cụ thể của trang web sẽ không được tải. Tìm hiểu cách bạn có thể điều chỉnh cài đặt của các trình duyệt khác nhau:

  • Chrome Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari

Lưu ý: nếu bạn điều chỉnh cài đặt cookie cho De Heus, có khả năng là bạn sẽ không thể sử dụng một số phần của deheus.com một cách chính xác / đầy đủ. Nếu Chính sách Cookie này hoặc các cookie đã đặt có sự thay đổi, chúng tôi sẽ điều chỉnh chính sách và danh sách các cookie đã đặt.

Phiên bản mới nhất của Chính sách cookie này là ngày 1 tháng 9 năm 2018.

Câu hỏi?

Nếu bạn có thắc mắc về vị trí đặt cookie, vui lòng gửi email tới infovn@deheus.com.