Con Cò cám ơn

Hướng đến những giá trị bền vững


Các mục tiêu phát triển bền vững

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững do Liên hợp quốc đưa ra vào năm 2015 được công nhận rộng rãi như một kế hoạch chi tiết cho một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người trên toàn thế giới. Tại De Heus, chúng tôi tự hào góp phần đạt được một số mục tiêu Phát triển Bền vững.

Bắt đầu hoạt động mới ở các quốc gia nơi ngành nông nghiệp vẫn đang phát triển tạo cơ hội cho người chăn nuôi địa phương, những người sau đó có thể tiếp cận với thức ăn chăn nuôi chất lượng cao hoặc có thể bán nguyên liệu thô tại địa phương. Điều này củng cố nền kinh tế địa phương và đóng vai trò như một bước đà cho sự phát triển của cộng đồng địa phương. Việc khai trương nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đa năng đầu tiên của một công ty châu Âu tại Ghana vào mùa thu năm 2020 là một ví dụ cho sự đóng góp này.