Thức ăn cho bò, dê...

Giáp pháp dinh dưỡng hợp lí cho bò thịt, bò sữa, dê...

Phát triển chăn nuôi gia súc

Các giải pháp dinh dưỡng mà chúng tôi cung cấp đều phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương cũng như dựa trên những nghiên cứu bám sát thực tiễn. Bên cạnh việc hợp tác với các trường đại học trọng điểm, chúng tôi cũng tiến hành nghiên cứu tại các trung tâm thử nghiệm riêng trong điều kiện thực địa. Kinh nghiệm trên toàn thế giới của De Heus giúp chúng tôi chia sẻ những hiểu biết thực tế về tình hình các nông trại địa phương