Thủy sản

Giải pháp dinh dưỡng hợp lí cho cá, tôm...

Đối tác của bạn trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản

Thị trường nuôi trồng thủy sản đang phát triển nhanh chóng. Nhu cầu về nguồn cá an toàn và bền vững cũng đang tăng lên. Thủy sản phải đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các khách hàng kỹ tính, những người am hiểu về giá trị của thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và được sản xuất bền vững.

Con Cò phối hợp chặt chẽ với những người chăn nuôi để đáp ứng được những nhu cầu này. Chúng tôi hiểu rằng sự phát triển bền vững của thủy sản cần phải có sự hợp tác, do những người sản xuất dẫn dắt nhưng cũng tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị.


Choose your topic:

Thức ăn cho tôm


Đóng góp cho sự phát triển

của ngành nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi trồng Thủy sản tại Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nuôi trồng thủy sản chuyên dụng của De Heus cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm cho một lượng lớn các loài thủy sản. Các cơ sở vật chất trong trung tâm hỗ trợ việc thử nghiệm phát triển thức ăn chăn nuôi tăng cường dưới những điều kiện được kiểm soát. Tiếp đến, các kết quả được thử nghiệm và chứng minh trong những cơ sở vật chất được thiết kế đặc biệt ngoài trời, giúp phản ánh sát sao các kết quả của một trang trại nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển này còn vận hành như một phòng thí nghiệm công nghệ, nơi khách hàng tham gia vào các chương trình đào tạo cũng như các buổi giới thiệu sản phẩm, nhằm giúp họ tăng cường kỹ năng quản lý và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản của mình.