Khám phá và Học hỏi

Nơi cập nhật những tin tức mới nhất, kiến thức chăn nuôi và những câu chuyện của khách hàng

Lữ Ngọc Ngân (Nyla)

Trưởng phòng Marketing Vận hành

Đối với các câu hỏi liên quan đến báo chí

Liên hệ