Về Con Cò

Đồng hành cùng người chăn nuôi Việt

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người chăn nuôi Việt

Ra đời từ năm 1991, Proconco là công ty liên doanh  đầu tiên trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi với sự kết hợp giữa Việt Nam và tập đoàn SCPA của Pháp, tiên phong khai phá thị trường, làm thay đổi thói quen chăn nuôi nhỏ lẻ, dần đưa mô hình chăn nuôi quy mô công nghiệp hiện đại tới gần hơn với bà con nông dân, người chăn nuôi..

Proconco | Bạn của người chăn nuôi


Mục tiêu

Trở thành nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam với sản phẩm chất lượng cao cấp. Đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam thông qua việc nâng cao năng suất của ngành chăn nuôi