Nguyên Tắc Kinh Doanh Của De Heus : Chuẩn Mực Cho Mọi Hoạt Động Của Tập Đoàn

30 tháng 5 2022
-
6 minutes

Quy tắc là một tập hợp các chuẩn mực, giá trị và nguyên tắc, là nền tảng cho hành vi ứng xử của con người trong cộng đồng và trong hoàn cảnh cụ thể nào đó. Đây cũng được xem là yếu tố cần thiết để làm việc nhóm hiệu quả và hợp tác thành công. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một đồng nghiệp hoặc đối tác có những chuẩn mực, giá trị và nguyên tắc riêng khác với chúng ta?

Giới thiệu tới toàn thể cán bộ công nhân viên bộ Nguyên tắc Kinh Doanh, , De Heus kỳ vọng đây sẽ  là “kim chỉ nam” định hướng cho mọi người khi đứng trước ”vùng xám” giữa luật pháp và đạo đức doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ của chị Sanna Jordens, Giám đốc Pháp Chế ở Tập đoàn De Heus. Pháp chế bao gồm “tuân thủ” và “liêm chính”“Tuân thủ nghĩa là tuân theo các luật lệ và quy định. Còn liêm chính là phẩm chất cá nhân vượt trên cả sự tuân thủ. Tại De Heus, làm việc liêm chính là đưa ra quyết định dựa trên Nguyên tắc Kinh doanh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.” 

Tại sao việc định nghĩa rõ ràng sự tuân thủ và tính liêm chính lại quan trọng với một công ty như De Heus?

“Trong những thập kỷ gần đây, De Heus không ngừng mở rộng kinh doanh trên toàn cầu, từ kinh doanh nội địa Hà Lan, đến mở rộng sản xuất ở hơn 20 quốc gia và xuất khẩu tới hơn 75 quốc gia châu Âu, Trung Đông, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Vì thế, chúng tôi đối diện với rất nhiều chuẩn mực văn hoá và giá trị khác nhau, cũng như luật lệ và quy trình pháp lý khác nhau. Trong thực tế hàng ngày, chúng tôi có thể phải đối diện “vùng xám”, nơi những sự việc có thể hợp pháp trong khuôn khổ một quốc gia nhưng lại không phù hợp với nguyên tắc kinh doanh toàn cầu của De Heus. Khi các tình huống đối chọi nhau, dễ dàng dẫn đến các tình huống nan giải, ví dụ như mục đích thương mại, hành vi đạo đức và luật pháp.” 

Là Giám đốc Liêm chính & Giám sát Tuân thủ Tập đoàn, chị tập trung vào các vấn đề nào?

“Ưu tiên hàng đầu của tôi là xây dựng cho De Heus một văn hóa khuyến khích các nhân viên hành động liêm chính và đưa ra quyết định dựa trên bộ Nguyên tắc Kinh doanh. Hơn nữa, khi họ không chắc chắn rằng tính liêm chính trong kinh doanh đang được đảm bảo, chúng tôi muốn họ cảm thấy tự tin và thoải mái khi lên tiếng với cấp quản lý hoặc chuyên viên liêm chính nhờ giúp đỡ. Dù là vấn đề môi trường hay nhân quyền, ta luôn phải tự hỏi bản thân và hỏi nhau rằng: Ta có đang làm đúng không? Ta có đang làm đủ khi tuân thủ luật pháp địa phương chưa, hay ta cần làm nhiều hơn nữa theo bộ Nguyên tắc Kinh doanh của tập đoàn? Thái độ và vai trò gương mẫu của cấp quản lý là cốt lõi tạo nên môi trường đạo đức chung tại De Heus. Cấp quản lý cần đưa ví dụ chuẩn xác, giải thích quy định về sự tuân thủ và hướng dẫn nhân viên tận tình. Cùng với các “đại sứ” liêm chính tại từng quốc gia, tôi đưa bộ Nguyên tắc Kinh doanh vào chương trình hoạt động tại các đơn vị kinh doanh thông qua các buổi tập huấn, hướng dẫn và bộ các quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp. Chương trình Speak Up - Hãy Lên Tiếng vừa được triển khai của chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò quan trọng.” 

Chị có chia sẻ thêm về bộ Quy tắc Ứng xử cho nhà cung cấp không?

“De Heus là một nhân tố trong chuỗi sản xuất thực phẩm, nên chúng tôi có một phần trách nhiệm đảm bảo các hoạt động kinh doanh trong chuỗi diễn ra một cách thích hợp. Chúng tôi tin rằng đó là việc quan trọng, ngoài ra, đó cũng là kì vọng của các bên hữu quan đối với chúng tôi. Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho nhà cung cấp là phiên bản mở rộng của bộ Nguyên tắc Kinh doanh. Bộ quy tắc này yêu cầu các nhà cung cấp tôn trọng và tuân thủ các nguyên tắc tương tự như của chúng tôi, và khuyến khích họ đưa ra các lựa chọn đóng góp vào tính bền vững của toàn bộ chuỗi giá trị. Bộ quy tắc này bao gồm các yếu tố: kinh doanh có đạo đức, quản lý tốt, tôn trọng nhân quyền và bảo vệ môi trường. Chương trình Responsible Feeding của chúng tôi dựa trên cùng các giá trị được đề cập trong bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp. Kể từ khi ra đời vào năm 2021, hơn 60% các nhà cung cấp của chúng tôi trên toàn thế giới đã ký quy tắc ứng xử. Chúng tôi vẫn đang mở rộng danh sách này mỗi ngày.” 

Với chương trình Responsible Feeding, De Heus hoạt động với sự giao thoa của các giá trị về liêm chính, tuân thủ và bền vững. Khi hoài bão phát triển bền vững của công ty lớn dần lên, De Heus sẽ thu hút các đối tác trong chuỗi giá trị tham gia như thế nào?

“Sự tin tưởng và tính minh bạch luôn là yếu tố cốt lõi. Mọi nhân tố trong chuỗi giá trị đều phải hướng đến phát triển bền vững. Tuy nhiên, sự chuyển dịch này cần nhiều thời gian, đối với De Heus lẫn các đối tác trong chuỗi giá trị. Để giải quyết những thách thức ngày một nhiều liên quan đến tính bền vững của chuỗi giá trị, đối thoại cởi mở và trung thực cần phải trở thành một phần văn hoá công ty và cách chúng tôi làm việc. Bắt đầu từ năm 2025, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng đậu nành và cọ được sản xuất bền vững. Đó là lý do tại sao trong năm nay, chúng tôi sử dụng bộ Quy tắc Ứng xử dành cho nhà cung cấp để thu hút các nhà cung cấp hiện tại của chúng tôi tham gia và hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển bền vững của De Heus.”

ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC KINH DOANH VÀO THỰC TIỄN

Khi chúng tôi bắt đầu hoạt động tại một quốc gia mới, điều kiện tiên quyết là phải hoạt động có trách nhiệm, có nghĩa là kiến tạo giá trị cho khách hàng, đối tác chuỗi và cộng đồng địa phương, cũng như hoạt động dựa trên bộ các nguyên tắc kinh doanh. Ở trang 26, độc giả có thể đọc thêm về cách tiếp cận của chúng tôi khi xây dựng một đơn vị kinh doanh mới tại Bờ Biển Ngà.

Read more