Thiết kế chuồng trại

Xây dựng chuồng trại là để cho vật nuôi có được một không gian sống phù hợp, thoải mái để giúp chủ trại phát triển kinh tế, tăng hiệu quả chăn nuôi. Bên cạnh đó, người tư vấn thiết kế phải có kiến thức về chăn nuôi, am hiểu về tình hình chăn nuôi của từng địa phương và có tầm nhìn đối với thực tế chăn nuôi của từng thời điểm để từ đó, tư vấn cho chủ trại cách xây dựng chuồng trại sao cho hợp lý, giúp chủ trại quản lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình chăn nuôi.

Đạt Edison
Chuyên gia Tư vấn thiết kế chuồng trại
Đạt Edison
Chuyên gia Tư vấn thiết kế chuồng trại

Thiết kế một chuồng trại đúng và hiệu quả

Yếu tố quan trọng trong thiết kế một chuồng trại sao cho đúng và hiệu quả cho người chăn nuôi đó là bản thân người tư vấn thiết kế phải am hiểu sâu sắc về tâm - sinh lý cũng như thói quen, tập tính của vật nuôi. Xây dựng chuồng trại là để cho vật nuôi có được một không gian sống phù hợp, thoải mái để giúp chủ trại phát triển kinh tế, tăng hiệu quả chăn nuôi. Bên cạnh đó, người tư vấn thiết kế phải có kiến thức về chăn nuôi, am hiểu về tình hình chăn nuôi của từng địa phương và có tầm nhìn đối với thực tế chăn nuôi của từng thời điểm để từ đó, tư vấn cho chủ trại cách xây dựng chuồng trại sao cho hợp lý, giúp chủ trại quản lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình chăn nuôi. 

Điều kiện xây dựng chuồng trại:

  • Đất: chăn nuôi được.
  • Điện: có hệ thống.
  • Nước: tốt cả về số lượng, chất lượng.
  • Đường giao thông.
  • Hướng.

De Heus hỗ trợ dịch vụ tư vấn thiết kế chuồng trại cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn

Hiện tại, trên thị trường, có rất nhiều công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi có hỗ trợ dịch vụ tư vấn thiết kế chuồng trại cho khách hàng. Tuy nhiên, mức độ và trình độ của việc tư vấn, thiết kế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của chủ trại và vật nuôi. Họ đang làm giống chứ không làm đúng. Có nghĩa là những thiết kế chuồng trại đó giống về hình thức chứ không đúng về kỹ thuật. Sở dĩ một số công ty đối thủ vướng điều này là bởi vì họ có rất nhiều mô hình thiết kế, nhưng đó chỉ là sự lắp ghép và trộn lẫn với nhau, chưa có sự đi sâu tìm hiểu thực tế, phân tích tình hình và tìm ra những hướng xây trại mới phù hợp với điều kiện của trại và chủ trại. Cần phải có sự linh hoạt trong việc tư vấn thiết kế. Có thể mô hình trại này là chuẩn đối với chủ trại A với tình hình chăn nuôi thực tế tại địa phương đó, nhưng lại không phù hợp với chủ trại B có sự khác biệt về tất cả các điều kiện chăn nuôi.