Điều khoản sử dụng

Website này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã code đều thuộc bản quyền của De Heus. Tất cả các thông tin trên website không được in, copy, sử dụng cho các mục đích thương mại khác mà không có sự cho phép của De Heus. Nếu phát hiện De Heus có quyền yêu cầu đòi bồi thường cho việc vi phạm bản quyền.

Tất cả các đường dẫn (các link) sử dụng trên website để phục vụ cho mục đích là tạo sự tiện lợi cho người đọc và người sử dụng web. Điều này không có nghĩa là De Heus khuyến khích người đọc sử dụng thông tin trên đường link và cũng không chịu trách nhiệm về nội dung của đường link này.

Bất kỳ nội dung nào thuộc trang web này về nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại đều thuộc quyền sở hữu của De Heus Việt Nam.

All rights reserved. © Copyright 2020