De Heus chạm cột mốc 500.000 tấn

26 tháng 12 2014
-
2 phút

Một kỷ lục mới vừa được lập. Sau hơn 5 năm có mặt tại Việt Nam, De Heus Việt Nam chạm mức nửa triệu tấn.

Sản phẩm 3840S sản xuất vào lúc 10.42 phút sáng ngày 26-12-2014 là sản phẩm đánh dấu cột mốc quan trọng này. Toàn bộ Ban Giám Đốc De Heus đã có mặt để chứng kiến cột mốc lịch sử.

Với kỷ lục vừa được lập, De Heus Việt Nam cũng vươn lên vị trí top 5 các công ty thức ăn chăn nuôi và thủy sản lớn nhất. Đây cũng là một kết quả xuất sắc cho một công ty chỉ hơn 5 năm có mặt tại Việt Nam.