De Heus tham gia vào thị trường thức ăn chăn nuôi Bra-xin

29 tháng 4 2013
-
3 phút

Tập đoàn De Heus vừa mua lại công ty Romagnoli, Ltda., nhà sản xuất thức ăn cho bò thịt và bò sữa chất lượng cao tại Bra-xin, ở bang Parana. Trước đó 8 tháng, De Heus cũng đã thông báo việc đầu tư vào thị trường thức ăn cho gia súc tại Bra-xin thông qua việc hợp tác với công ty Nutrifarms Ltda.

Với hai hoạt động trên, De Heus xem đó là bước ngoặt chiến lược trong việc mở rộng ra thị trường quốc tế của mình và sẽ dẫn đầu thị trường Bra-xin trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và dinh dưỡng cho động vật. De Heus gọi chiến lược hợp tác với Nutrifarms và mua lại Romagnoli là “sự pha trộn sức mạnh của nhau”. Cả hai Nutrifarms và Romagnoli là các công ty rất chuyên về lĩnh vực dinh dưỡng động vật tại Bra-xin. Cộng với kinh nghiệm hơn 100 năm của mình, chiến lược đầu tư này sẽ giúp De Heus nhanh chóng tiến đến vị trí dẫn đầu ngành nông nghiệp Bra-xin rất nhiều tiềm năng này.