De Heus tròn 5 tuổi (01-04-2009 đến 01-04-2014)

01 tháng 4 2014
-
2 phút

De Heus tròn 5 năm có mặt tại Việt Nam.

5 năm tại Việt Nam là 5 năm không ngừng phát triển. 5 năm với 5 nhà máy trên khắp Việt Nam. Cũng chỉ trong vòng 5 năm De Heus vươn lên từ một công ty mới mẻ thành một trong top 10 các công ty lớn nhất trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. 

5 năm chứng kiến với quá nhiều thay đổi và thành công vượt bậc của De Heus.

01-04-2009

01-04-2014