Hành Trình Để Đạt Được KPI Về Bền Vững

29 tháng 3 2022
-
5 minutes

Năm nay, De Heus tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững khi thực hiện những giải pháp đo lường ảnh hưởng của mình trên quy mô toàn cầu. Thông tin xác đáng, minh bạch và có thể kiểm chứng được là yếu tố cần thiết để giúp chúng tôi theo dõi tiến trình phát triển bền vững, đáp ứng các quy định báo cáo cũng như kỳ vọng của các bên liên quan. Tất cả bắt đầu bằng việc thiết lập cơ sở để từ đó có thể đánh giá chính xác hiệu quả.

Đầu năm 2021, Ủy ban Phát triển Bền vững Toàn cầu của De Heus bắt đầu chuẩn bị cho dự án Zero Measurement – dự án đo lường hiện trạng của chỉ tiêu bền vững quan trọng trên quy mô tập đoàn. Các chỉ tiêu này sẽ đưa ra một cấu trúc chung giúp đo lường tiến độ thực hiện của các Mục tiêu Xanh Toàn cầu và những ảnh hưởng của chương trình Responsible Feeding trên mọi đơn vị kinh doanh của De Heus trên toàn cầu.

De Heus Việt Nam - nơi đã ghi nhận nhiều tiến triển đáng kể sau khi triển khai chương trình Responsible Feeding, đã góp phần rất nhiều trong việc hỗ trợ Ủy ban Phát triển Bền vững trong dự án Zero Measurement. Một trong những thành viên tích cực là Lea Trang, Chuyên viên Phát triển Bền vững của De Heus Việt Nam. Chị đã có những chia sẻ về quá trình xác định các chủ đề phát triển bền vững ở quy mô tập đoàn, triển khai dự án Zero Measurement và tầm quan trọng của việc tham gia, chung sức của các nhân viên trong công ty vào hành trình phát triển bền vững.

NGHỊCH LÝ: ĐỊNH NGHĨA PHỤ PHẨM NHƯ THẾ NÀO?

“Ngành thức ăn chăn nuôi hiện đang sử dụng nhiều nguyên liệu là phụ phẩm của ngành sản xuất thực phẩm. Các phụ phẩm này tuy không còn được sử dụng cho con người nhưng vẫn có giá trị dinh dưỡng cao. Sử dụng những phụ phẩm này trong thức ăn chăn nuôi giúp chúng tôi tránh lãng phí những nguồn dinh dưỡng quý giá và giảm bớt lượng nguyên liệu từ sản phẩm chính, ví dụ như bắp, vốn tiêu tốn nhiều tài nguyên nước và năng lượng để sản xuất. Đó cũng là cách giúp chúng tôi giảm dấu chân carbon của mình. Do đó, số lượng phụ phẩm được sử dụng cũng là một chỉ số quan trọng mà chúng tôi cần đo lường. Có một số loại nguyên liệu mà chúng tôi tự tin phân loại là phụ phẩm, ví dụ như bã bia từ ngành sản xuất máy bia. Tuy nhiên, bã đậu nành, một “phụ phẩm” đến từ quá trình chiết xuất dầu đậu nành, cần được nhìn nhận thêm. Nhu cầu bã đậu nành dùng trong ngành thức ăn chăn nuôi càng ngày càng lớn, đến mức đã lớn hơn nhiều nhu cầu bã đậu nành như một phụ phẩm. Để thực hiện đo lường và phân tích được chuẩn hoá trên mức độ tập đoàn, xác định chính xác các chỉ số là tối quan trọng.”

KIM CHỈ NAM ĐỂ THÚC ĐẨY SỰ TIẾN TRIỂN KHÔNG NGỪNG

“Bước đầu tiên, chúng tôi cần xác định vấn đề nào là cấp thiết nhất trong số các hoạt động cốt lõi trên mọi đơn vị kinh doanh,” chị Lea chia sẻ. Họ lấy hai mươi chủ đề trong chương trình Responsible Feeding làm điểm xuất phát rồi chọn ra các chủ đề quan trọng nhất để đo lường thông qua dự án Zero Measurement. Trong đó, bốn chủ đề về sử dụng kháng sinh, sử dụng nguyên liệu bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và hỗ trợ người chăn nuôi được lựa chọn trước tiên. Đây cũng chính là các Mục tiêu Xanh Toàn cầu của De Heus. Bên cạnh đó, năm chủ đề cũng được thêm vào là an toàn thực phẩm, khí hậu, tính tuần hoàn của nguyên liệu, điều kiện làm việc và phát triển cộng đồng địa phương. “Đây là những vấn đề mà các đối tác chuỗi giá trị cũng như các bên hữu quan của De Heus trên toàn cầu kỳ vọng chúng tôi phải hành động có trách nhiệm.”

“Thể hiện cam kết về phát triển bền vững thông qua hành động thực tiễn là cách chúng tôi truyền cảm hứng và gắn kết với nhân viên cũng như đối tác, để cùng nhau tạo ra những ảnh hưởng lớn hơn.”

Lea Trang,

Chuyên viên Phát triển Bền vững của De Heus Việt Nam

Sau khi tham vấn trực tiếp với các Giám đốc cấp Tập đoàn của De Heus, một bộ các chỉ số bền vững được thiết lập. “Với mỗi chủ đề bền vững, chúng tôi đưa ra các chỉ số để đo lường hiệu quả thực hiện khác nhau. Ví dụ, hiệu quả thực hiện chủ đề liên quan đến an toàn thực phẩm có thể được đo lường dựa trên số lượng các chất không mong muốn được tìm thấy trong mẫu thức ăn. Hiệu quả chống biến đổi khí hậu được đo lường dựa trên mức tiêu thụ năng lượng, bao gồm cả năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo.” Các chỉ số này cũng được thiết kế sao cho phù hợp với tiêu chuẩn báo cáo quốc tế hiện hành như GRI và sẽ sớm có hiệu lực như CSRD (Chỉ thị về Báo cáo Bền vững của Doanh nghiệp ở Liên minh châu Âu).

Tất cả các đơn vị kinh doanh De Heus sẽ bắt buộc phải đo lường tiến độ phát triển đến bền vững của mình theo các chỉ tiêu này, từ đó đưa đến cái nhìn toàn cảnh về hiện trạng thực hiện phát triển bền vững chung của tập đoàn De Heus, cũng như đặt cơ sở để thiết lập các mục tiêu SMART cho những năm tới. “Bộ chỉ tiêu Zero Measurement này cũng giúp chúng tôi theo dõi tiến triển phát triển bền vững chung, cũng như tiến độ thực hiện các Mục tiêu Xanh Toàn cầu. Chúng chính là kim chỉ nam chung giúp định hướng và thúc đẩy các tiến triển trong các chuỗi giá trị và ở cộng đồng địa phương trên khắp thế giới,” Lea chia sẻ thêm.

NHỮNG BƯỚC TIẾP THEO

Để đảm bảo phương pháp đo lường có thể áp dụng trong thực tiễn, De Heus Việt Nam đã triển khai thử nghiệm dự án Zero Measurement trong nửa cuối năm 2021. Kết quả của việc thử nghiệm được sử dụng để cải thiện phương pháp đo lường. Trong năm 2022, phương pháp này sẽ được giới thiệu đến tất cả các đơn vị kinh doanh De Heus để bắt đầu đo lường hiện trạng bền vững ở từng địa điểm. Theo lộ trình đó, đến cuối năm, De Heus sẽ chính thức có bước đi đầu tiên trong đo lường hiệu quả và theo dõi tiến độ phát triển bền vững trên quy mô toàn cầu.

Lea cho biết: “Quá trình này không chỉ giúp chúng tôi đưa phát triển bền vững vào hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty, mà còn hỗ trợ cho việc truyền thông. Nhờ những tài liệu như tạp chí FEED, chúng tôi có thể chia sẻ về đóng góp của mình trong quá trình tìm lời giải cho các thách thức về phát triển bền vững chung của ngành thứ ăn chăn nuôi – đến đồng nghiệp cũng như đối tác trong chuỗi giá trị và các bên hữu quan khác.”

BÀI HỌC TỪ VIỆT NAM

“Khi còn là thực tập sinh tại De Heus Việt Nam năm năm trước, tôi đã bị thu hút bởi các sáng kiến cộng đồng. Năm 2018, tôi bắt đầu làm việc với Gabor Fluit, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á, vừa thực hiện vai trò chính là trợ lý giám đốc vừa điều phối các dự án cộng đồng. Khi đó tôi nhận ra rằng những dự án cộng đồng này là một phần của bức tranh phát triển bền vững lớn hơn. Trước đó, phát triển bền vững không phải khái niệm quen thuộc với tôi hay với các đồng nghiệp.

Đầu năm 2021, tôi được yêu cầu tập trung hoàn toàn vào phát triển bền vững. Khi chương trình Responsible Feeding được thiết lập và De Heus Toàn cầu thể hiện ý định rõ ràng muốn hoạch định chiến lược bền vững toàn tập đoàn, chúng tôi quyết định nhìn lại các hoạt động trong quá khứ. Đây là điểm khởi đầu trong quá trình hình thành cách tiếp cận toàn diện nhằm cân bằng lợi ích của đối tác kinh doanh, cộng đồng địa phương và môi trường. Chúng tôi nhận ra rằng rất nhiều hoạt động đã dựa trên các giá trị bền vững, ví dụ như nâng cao sức khoẻ vật nuôi, giảm sử dụng kháng sinh, tiêu thụ năng lượng hiệu quả để cắt giảm chi phí và lượng phát thải, và hỗ trợ cộng đồng địa phương. Trong báo cáo bền vững đầu tiên của mình vào năm ngoái, chúng tôi chia sẻ kết quả nghiên cứu với nhân viên. Họ rất ấn tượng và ngạc nhiên bởi những công việc chúng tôi đã và đang làm để phát triển bền vững. Nhưng hơn thế nữa, họ tự hào vì bản thân đã đóng góp một phần trong quá trình kiến tạo ảnh hưởng tích cực đó. Đây chính là tầm quan trọng của việc chia sẻ câu chuyện đằng sau dữ liệu, mà tôi nghĩ ai đang quản lý tiến trình phát triển bền vững như tôi cũng đều thấy đồng cảm.

Kể từ khi báo cáo bền vững của chúng tôi ra mắt, các đồng nghiệp đã bắt đầu tiếp cận tôi để chia sẻ các ý tưởng giúp cải thiện kinh doanh. Đây đều là các ý kiến có giá trị giúp tôi địa phương hoá chương trình Responsible Feeding hơn nữa. Thể hiện cam kết với phát triển bền vững thông qua thực tế là cách chúng tôi truyền cảm hứng và gắn kết với nhân viên cũng như đối tác, để cùng nhau tạo ra những ảnh hưởng lớn hơn. Rốt cục, tôi tin rằng chúng ta sẽ đều thấy giá trị trong nỗ lực hướng tới phát triển bền vững.”

Lea Trang, Chuyên gia Phát triển Bền vững tại De Heus Việt Nam.