Khởi Động Dự Án Nghiên Cứu Về Dinh Dưỡng Của Gà Thịt Và Chất Lượng Gà Con

14 tháng 12 2020
-
2 phút

Vào đầu tháng Ba, một dự án nghiên cứu có tính phổ quát, vượt ra ngoài phạm vi về chuỗi chăn nuôi, đã được tiến hành tại trang trại thực nghiệm De Heus ở Alphen (Hà Lan) với sự hợp tác của Đại học & Trung tâm nghiên cứu Wageningen. Mục tiêu của dự án là nhằm khảo sát sự ảnh hưởng từ chế độ dinh dưỡng của gà thịt đối với thành phần dinh dưỡng có trong trứng gà và chất lượng gà con. Với nghiên cứu này, De Heus hướng tới việc đạt được hiểu biết chuyên sâu hơn về mối quan hệ giữa dinh dưỡng gà thịt và chất lượng gà con. Thông qua các kết quả nghiên cứu, De Heus muốn đóng góp vào việc hiện thực hóa quá trình sản xuất giống gà con có chất lượng tuyệt vời và khởi động sản xuất các giống gà con 1 ngày tuổi.

Công trình nghiên cứu mới lạ

Cho đến nay, trên thế giới gần như chưa tiến hành bất cứ nghiên cứu nào nói về mối liên hệ giữa dinh dưỡng của gà mái giống thịt với chất lượng của gà con. Các tài liệu nghiên cứu hiện có thường đã lỗi thời và không còn áp dụng được đối với ngành di truyền học hiện đại hay các phương pháp quản lý hiện nay. Hơn nữa, nghiên cứu đã được thực hiện chỉ tập trung vào mối liên hệ giữa dinh dưỡng của con giống gà thịt với năng suất tăng trưởng hoặc phúc lợi động vật, chứ không tập trung vào sức sống hay hiệu suất của gà con. Do vậy, việc thiết lập mối quan hệ trực tiếp giữa gà mẹ và con của nó là bất khả thi. Điểm đặc biệt của nghiên cứu này là, những mối liên kết trong chuỗi cung ứng, nuôi dưỡng, sản xuất, ấp trứng nở và các trang trại nuôi gà thịt sẽ được kết nối với nhau.


Trong phần đầu của nghiên cứu, các con gà thịt được đặt vào trung tâm nghiên cứu giống như những chú gà con 1 ngày tuổi, nơi chúng sẽ được theo dõi cho đến khi quá trình nghiên cứu kết thúc. Những con gà thịt này sẽ được nuôi dưỡng theo các đường cong trọng lượng khác nhau. Với những đường cong trọng lượng này, De Heus sẽ áp dụng chế độ dinh dưỡng khác nhau, điều này tạo nên những sự khác biệt về thành phần cơ thể. Trong quá trình nghiên cứu, trứng sẽ được ấp ở những lứa tuổi khác nhau của gà mái , từ gà mái non cho đến gà mái già. Sau đó, những con gà mái  đó sẽ được theo dõi trong những điều kiện giống nhau cho đến thời kỳ giết mổ. Bằng cách làm đa dạng hóa trọng lượng của gà mái giống thịt, cũng như thành phần cơ thể chúng, chúng ta có thể đánh giá những yếu tố nào có tương quan tốt nhất đến chất lượng của gà con.

Trong nghiên cứu này, De Heus sẽ tiến hành các biện pháp đánh giá trong các mắt xích khác nhau của chuỗi liên kết và ở những thời điểm quan trọng. Chẳng hạn như, chúng tôi không chỉ đánh giá cân nặng và thành phần cơ thể của gà mái, mà còn cả sản lượng trứng có thể ấp, khả năng sinh sản, khả năng trứng nở và hành vi của nó. Chúng tôi sẽ xác định thành phần của những quả trứng do gà mái mẹ sinh ra. Trứng sẽ được ấp ở các giai đoạn tuổi khác nhau của gà mái mẹ. Khi trứng nở, chúng tôi sẽ đánh giá chất lượng gà con ngay lập tức, bao gồm việc đánh giá về sức sống, cân nặng, khả năng hoạt động và việc hấp thu lòng đỏ còn dư. Trong phần cuối cùng của chuỗi, những chú gà con 1 ngày tuổi sẽ được đặt ở trung tâm nghiên cứu dành riêng cho gà con và được theo dõi cho đến thời kỳ giết mổ. Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ quan sát nhiều lần để xác định ảnh hưởng của dinh dưỡng cho gà mái mẹ lên con của nó.

Thông tin này sẽ giúp cho De Heus có thể tối ưu hóa hơn nữa chế độ dinh dưỡng cho gà mái để đảm bảo những con gà con ra đời có chất lượng cao, đồng thời giúp cho khách hàng của De Heus khởi động sản xuất những con gà con có nguồn gốc từ gà mái mẹ giống thịt một cách hiệu quả. 

Hợp tác

De Heus sẽ tiến hành tăng cường hợp tác với Viện Nghiên cứu & Đại học Wageningen cũng như các tổ chức chăn nuôi khác trong thời kỳ thực hiện nghiên cứu này. Giáo sư Martin Zuidhof đến từ Đại học Alberta và Rob Gous đến từ Đại học KwaZulu-Natal cũng tham gia vào quá trình nghiên cứu.

Nhờ có sự tham gia này, nghiên cứu sẽ được đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau. Ngoài ra, việc áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cũng sẽ dễ dàng hơn.

 Về dự án nghiên cứu

Dự án nghiên cứu này là công trình nghiên cứu khoa học kéo dài trong nhiều năm. De Heus hy vọng sẽ có tất cả các kết quả nghiên cứu trong giai đoạn đầu của dự án nghiên cứu vào tháng Sáu năm 2020.