OCB hợp tác cùng De Heus tài trợ chuỗi trên toàn quốc

10 tháng 7 2018
-
3 phút

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH De Heus (De Heus) nhằm triển khai Chương trình Tài trợ Chuỗi De Heus trên phạm vi toàn quốc.

Với mục đích hỗ trợ, cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu cho các khách hàng tham gia trong chuỗi liên kết chăn nuôi của Tập đoàn De Heus tại Việt Nam, chương trình tài trợ các giải pháp tài chính áp dụng cho toàn bộ các khách hàng, bao gồm: đại lý, chủ trại nuôi, công ty cung cấp giống, thỏa mãn các điều kiện của chương trình, tham gia trong chuỗi liên kết của De Heus.

OCB tin tưởng mạnh mẽ hợp tác lần này sẽ tạo các điều kiện thuận lợi về tài chính cho các khách hàng đang tham gia trong chuỗi liên kết chăn nuôi mà De Heus phát triển tại Việt Nam.

Một số tiện ích về giải pháp tài chính:

- Hình thức cấp tín dụng đa dạng: Cho vay (từng lần, hạn mức), Hạn mức thấu chi, Bảo lãnh thanh toán.

- Mức cấp tín dụng không tài sản bảo đảm lên đến 2 tỉ đồng.

- Lãi suất cho vay chỉ từ 8,5%/năm

- Ưu đãi giảm 30% phí bảo lãnh, 50% phí dịch vụ thu chi hộ

- Miễn phí chuyển tiền thanh toán cho De Heus, Phí duy trì Tài khoản,

- Miễn phí thường niên dịch vụ OCB online năm đầu, tặng thiết bị bảo mật

- Thủ tuc giải ngân đơn giản, nhanh chóng trên cơ sở xác nhận của De Heus

Bên cạnh việc xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp với từng đối tượng khách hàng, OCB không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc cải tiến quy trình, công nghệ hiện đại, chất lượng nhân sự, hướng đến mục tiêu khách hàng trọng tâm.

Tính đến nay, OCB là ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam áp dụng thành công nền tảng Omni Channel (hợp kênh) vào các hoạt động của ngân hàng; hoàn thành các hạng mục dự án Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II và là ngân hàng có sự phát triển ổn định thuộc nhóm đầu trên thị trường, bên cạnh đạt được nhiều giải thưởng cao quý trong và ngoài nước.