CON CÒ C40 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO BÒ SỮA

Thức ăn cho bò sữa dạng viên

Thức ăn cho bò sữa của Proconco được các chuyên gia hàng đầu Hà Lan xây dựng công thức, chất lượng tương đương như các sản phẩm được sản xuất tại Hà Lan, trên cơ sở nguồn nguyên liệu nhập khẩu, được lựa chọn khắt khe, giúp cân đối năng lượng và protein duy trì lượng sữa cao. Với sự đa dạng trong dòng sản phẩm thức ăn cho bò sữa, người chăn nuôi có nhiều sự lựa chọn sản phẩm thức ăn phù hợp với tình hình chăn nuôi của trang trại mình.