3010 - Thức ăn hỗn hợp heo nái mang thai

Thức ăn hỗn hợp heo nái mang thai

Dinh dưỡng là một trong những thành phần quan trọng để chắc chắn rằng heo nái có được những tiềm năng di truyền cho sinh sản. Cung cấp chất dinh dưỡng (chất đạm năng lượng, axít amin và các nhân tố vi mô) là rất cần thiết để cho kết quả kỹ thuật tốt. Không chỉ thành phần thức ăn đóng vai trò quan trọng mà nó còn tùy thuộc vào mức độ cho ăn, bởi vì cả hai đều được xem là tổng lượng ăn (hấp thu) ăn vào các chất dinh dưỡng.
De Heus cung cấp các loại thức ăn đa dạng cho heo nái mang thai. Chúng tôi không chỉ cung cấp thức ăn hỗn hợp thông thường, mà còn có thức ăn đậm đặc, hỗn hợp khoáng chất, thức ăn bổ sung cho heo nái và các kế hoạch chăn nuôi hoàn chỉnh.

  • Phù hợp cho nái cao sản.
  • Phục hồi thể trạng sau đẻ nhanh, giảm tỷ lệ loại thải.
  • Chân móng khỏe.
  • Nái đẻ nhiều con, đồng đều.