3085 - Thức ăn hỗn hợp heo nái trước khi phối giống 5 -7 ngày

Thức ăn hỗn hợp heo nái trước khi phối giống 5 -7 ngày

Các sản phẩm thức ăn dành cho heo nái của De Heus được bổ sung dinh dưỡng để phù hợp cho sự phát triển và cân bằng dinh dưỡng cho nái ở mỗi giai đoạn.

  • Giúp nái nhanh chóng lên giống nhờ cơ chế kích thích tiết hormon FSH, nái biểu hiện động dục rõ rệt
  • Nái rụng nhiều trứng trong thời gian ngắn, giúp tăng số phôi và tăng số heo con sơ sinh/lứa
  • Giúp nái phục hồi thể trạng sau sinh