3100 - Thức ăn hỗn hợp cho heo đực giống

Thức ăn hỗn hợp cho heo đực giống

Trong chăn nuôi, con heo đực giống đóng vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện năng lực sản xuất của đàn heo thế hệ sau. De Heus cung cấp các giải pháp dinh dưỡng hợp lý, các loại thức ăn cho đàn heo đực giống nhằm giúp người chăn nuôi khai thác sử dụng tối đa heo đực giống, đạt được hiệu quả kinh tế cao.

  • Cung cấp hoàn chỉnh nhu cầu về dinh dưỡng bao gồm cả các loại khoáng, vitamin … cho heo đực khai thác
  • Giúp heo đực giữ được thể trạng thanh săn, khỏe mạnh, đực tính mạnh, sản xuất tinh nhiều và ổn định chất lượng
  • Đực giống được kéo dài thời gian khai thác