CON CÒ C18A - THỨC ĂN HỖN HỢP HEO NÁI MANG THAI

Thức ăn dành cho heo nái mang thai

Các sản phẩm thức ăn dành cho heo nái của Proconco được bổ sung dinh dưỡng để phù hợp cho sự phát triển và cân bằng dinh dưỡng cho nái ở mỗi giai đoạn.

  • Phù hợp cho nái siêu cao sản, đẻ trên 13 con/lứa
  • Phục hồi thể trạng sau đẻ nhanh, giảm tỷ lệ loại thải
  • Chân móng khỏe, khuôn phân khô, mềm, xốp
  • Nái đẻ nhiều con, đồng đều, trọng lượng sơ sinh cao